Pulmoner Ventilasyon Fizyolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

PULMONER VENTİLASYON
Solunum
Pulmoner ventilasyon.
Gaz değişimi.
Oksijenin dokularda kullanımı.
Dış solunum – İç solunum
Dış solunum: Havanın atmosferle akciğer alveolleri arasında giriş-çıkışı + O2 ve CO2’nin alveollerle kan arasında değişimi.
İç solunum: Kanla dokular arasında gaz değişimi + Oksijenin dokularda kullanımı.
Nasıl soluk alırız?
İnspirasyon aktifdir.
Ekspirasyon pasifdir.
Palv < Patm ise inspirasyon.
Palv > Patm ise ekspirasyon.
Boyle kanunu
Bir gazın basıncı hacmi ile ters orantılıdır.
Solunum kasları
İnspirasyon kasları
Diyafram.
Eksternal interkostal kaslar.
Yardımcı kaslar.
  1. sternocleidomastoideus, m. scalenus.
Ekspirasyon kasları
Abdominal kaslar.
İnternal interkostal kaslar.
Solunum kasları
İnspirasyon
Diyafram ve eksternal interkostal kaslar kasılır.
Göğüs kafesi genişler.
Pip daha subatmosferik olur.
Transpulmoner basınç artar.
Akciğerler genişler.
Palv subatmosferik olur.
Hava alveollere akar.
Ekspirasyon
Diyafram ve eksternal interkostal kasların kasılması durur.
Göğüs kafesi içe doğru hareket eder.
Pip inspirasyon öncesi değerine döner.
Transpulmoner basınç inspirasyon öncesi değerine döner.
Alveoller kontraksiyon öncesi boyutlarına geri çekilir.
Palv > Patm hale gelir.
Hava akciğerlerden dışarı çıkar.
Solunum tipleri
Abdominal solunum
Torakal solunum
Terimler
Apne
Öpne
Dispne
Hiperpne
Hipopne
Sorular?

Bir Cevap Yazın