Safra Asitleri ve Kolesterol

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

KOLESTEROLÜN ATILIMI VE SAFRA ASİTLERİ
Safranın yapısı
Safra, organik ve inorganik bileşiklerin sulu karışımından ibarettir. (%86-97 su)
Fosfatidilkolin ve safra asitleri nicelik olarak safranın en önemli organik maddeleridir.
Ayrıca müsin ve pigmentler, kolesterol, yağ asitleri ve inorganik tuzlar içerir.
pH’ı 7.0-7.5 civarındadır.
Safra asitlerinin yapısı
24 karbonludurlar. Kolesterolün polar türevleridir.
2 veya 3 tane OH grubu içerirler.
Karboksil grubuyla sonlanan yan zincir içerir. (pKa:~6) Fizyolojik pH’da tam iyonize olmaz
Amfipatik bileşiklerdir. Hem polar hem de nonpolar yüze sahiptirler.
Safra asitlerinin fonksiyonu
Safrada kolesterol atılımının major yolu
Safra asitleri ve fosfolipidler safrada kolesterolü solubulize eder.
Miçel oluşturarak yağların sindirim ve emiliminde rol alır.
Yağda çözünen vitaminlerin emilimini kolaylaştırır.
Safra asitleri kolesterolden sentezlenir.
Primer safra asitleri karaciğerde kolesterolden birkaç basamakta sentezlenirler.
Kolik asit ve kenodeoksikolik asit  safranın kendi içinde en fazla miktarda bulunan safra asididir.
Kolik asit ve kenodeoksikolik asit ortak bir ön maddeden (7-dehidrokolesterol) sentezlenirler.
Amino bileşikleri
Glycine
           H
NH2   C   COOH
           H
Taurine
NH2   CH2   CH2   SO3H
Sekonder safra asitleri
Primer safra asitlerinin bir kısmı barsak bakterilerinin etkisi ile bazı değişikliklere uğrayarak sekonder safra asitlerini oluşturur
Değişiklikler Dekonjugasyon ve 7-dehidroksilasyonu kapsar.
Kolik asit      ® Deoksikolik asit
Kenodeoksikolik asit  ® Litokolik asit
Safra asitlerinin akibeti
Büyük çoğunluğu enterohepatik dolaşımla karaciğere dönerler. (%98-99)
Safra asitlerinin hemen hemen tamamı ileumdan emilir.
Litokolik asit çözünebilir olmaması nedeniyle önemli miktarda reabsorbe olmaz.
Hergün 15-30 g kadar safra tuzu duedonuma salınır.
Enterohepatik dolaşım
Entero-hepatic dolaşım
Safra asidi sentezinin düzenlenmesi
7a-hidroksilaz ve HMG-CoA redüktaz basamaklarında olur.
Her iki enzimin aktiviteleri birbirine parelel ve diürnal olarak değişir.
7a-hidroksilaz üzerine kolesterol ile beslenmenin uyarıcı etkisi vardır.
Safra asitleri 7a-hidroksilaz  üzerine feed-back inhibisyon yaparlar.
Safra tuzu eksikliği: Kolelithiazis
%80’i kolesterol taşı
Kolesterolün safrada gerçek çözünürlüğü safra tuzu, lesitin ve kolesterolün relatif oranlarına bağlıdır.
Mevcut lesitin ve safra tuzlarının çözebildiğinden daha fazla kolesterol safraya girerse kolesterol safra kesesinde çökebilir…… ®KOLELİTHİAZİS
Kolelithiazis nedenleri
İleumdan safra asitlerinin emilim bozukluğu
Enterohepatik dolaşımı bozan safra yolları tıkanıklığı
Safra asidi sentezinin azaldığı ciddi KC hast.
Safra asitlerinin yeniden çevriminin artması sonucu, sentezin feed-back baskılanması

Bir Cevap Yazın