Solunum Düzenlenmesi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

lSOLUNUMUN DÜZENLENMESİ
l
lSolunum merkezleri
lMedulla
Dorsal solunum grubu
Ventral solunum grubu
lPons
Apnöstik merkez
Pnömotaksik merkez
l
lSolunum merkezleri
lDorsal solunum grubu
lNucleus traktus solitarius’da bulunur.
lNTS; n. vagus ve n. glossofaringeus’un duysal sonlanma yeri.
lUyarılar:
Hemen bütün periferal afferentler (kemo., mekano., proprio.)
Apnöstik merkez
lStimulasyonu daima inpirasyona neden olur.
lDiyafram, external  interkostal kaslar ve VRG nöronlarını uyarır.
lRampa sinyali
lVentral solunum grubu
lNuc. ambigus ve nuc. retroambigus’da bulunur.
lHem inspirasyon, hem de ekspirasyon nöronları. Özellikle ekspirasyonda rol oynar.
İnspirasyon nöronları      inspirasyona yardımcı kaslar ve eksternal interkostal kaslar.
Ekspirasyon nöronları      internal interkostal ve abdominal kaslar.
lNormal solunum sırasında inaktif, egzersiz sırasında aktive olmaya başlar.
lApnöstik merkez
lAnatomik olarak iyi tanımlanamamıştır.
lI nöronlarını uyararak inspirasyonda rol oynadığına inanılır.
lİnspirasyonun sonlanmasına ait bilgiyi düzenler.
Pnömotaksik merkezden.
Vagus’dan (Hering-Breuer).
l DRG nöronlarına projeksiyon yapar.
lPnömotaksik merkez
lNuc. parabrachialis’de bulunur.
lSolunum rampasının “kapanma düğmesini” kontrol eder.
lStimulasyonu inspirasyonun erken sonlanmasına neden olur.
Solunum frekansı artar.
Tidal volum (soluk hacmi) azalır.
lKemosensitif alan
lSantral kemoreseptör uyarı
lSantral kemoreseptörlerin adaptasyonu
lKemoreseptörler
lSantral kemoreseptörler
Arteryel PCO2’deki artışa cevaplar
BOS’da [H+] yoluyla etki.
lPeriferal kemoreseptörler
Arteryel PO2’deki azalma, PCO2’deki artış ve H+ iyon konsantrasyonundaki artışa cevaplar
lPeriferal kemoreseptörler
lPeriferal kemoreseptörler
lPaO2, PaCO2 ve pH’ya duyarlı
lKarotid cisimler
  Uyarılar nervus glossofaringeus ile.
lAortik cisimler
  Uyarılar  nervus vagus ile.
lPeriferal kemoreseptörler
l2 tip hücre içerirler: Tip I (glomus hücreleri) ve Tip II.
lHipoksi ile uyarılırlar ve salgıladıkları dopamin aracılığıyla sinir uçlarını uyarırlar.
l
lAortik ve karotid cisimler
lKan akımı ağırlıklarının 20 katı kadardır:
(2 L/dk/100 g)
lYüksek oksijen tüketimi vardır:
(8 mL O
2/dk/100g)
la-v O2 farkı %1’den küçüktür:
Reseptör hücreler arteryel PO
2’ye duyarlı.
lCevap PaO2 70 mmHg altında başlar.
l
lVentilasyon – PO2
lVentilasyon – PCO2
lVentilasyon – pH
lHering-Breuer refleksi
lBronşial hava yollarında yavaş adapte olan gerilme reseptörleri 
İnspirasyonu sonlandırır.
İnspirasyonu sonlandırarak solunum frekansını artırır.
–Reseptörlerin devamlı stimulasyonu: Ekspirasyon nöronlarının aktivasyonuna neden olur.
lHering-Breuer’in önemi
lNormal yetişkinler.  Reseptörler normal tidal volumde aktive olmazlar.
Tidal volümün arttığı egzersiz durumunda önemlidir.
Akciğerlerin daha fazla genişlediği kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında (KOAH) önemlidir.
lYenidoğanlar. Muhtemelen normal inspirasyonu sonlandırmaya yarar.
l

Bir Cevap Yazın