Solunum Fonksiyon Testi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Dosya büyük oldugu için önizleme veremiyoruz malesef, yukarıdan indirip görüntülebilirsiniz;

 

lSOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ
lProblem
l20 yaşında erkek hasta, şiddetli öksürük nöbetleri, göğüste tıkanıklık hissi yakınmalarıyla başvuruyor. Hastadan öksürükle birlikte az miktarda balgam çıkardığı, öksürüğünün gece yattıktan sonra daha fazla olduğu ve bazen kendisini uykudan uyandırdığı öğreniliyor. Hiç sigara kullanmamış. Fizik muayenede wheezing (hırıltılı solunum) ve belirgin obezite dışında bulgu saptanmıyor.
l
lSolunum fonksiyon testleri
l
Test               Beklenen      Ölçülen
                      değer             değer (Beklenenin %’si)
TLC (L)              9.00            8.10  (90)
RV   (L)              2.40            3.84  (160)
FVC (L)              6.50            2.34  (36)
FEV1 (L)             5.40            1.17   (22)
FEV1/FVC (%)    83               50
FEF25-75 (L/sn)    4.80            0.67  (14)
l
lÖlü boşluk
lAnatomik: İleti bölgesini dolduran, gaz değişimine katılmayan hava. 150 mL
lFizyolojik: Anatomik ölü boşlukla birlikte gaz değişimine katılmayan alveoller.
lSolunum hızı – derinlik
lSolunum hızı      12/dk              30/dk
lSoluk hacmi      500 mL              200 mL
lDakika hacmi      500×12= 6 L      (200×30)= 6 L
lAlveoler              (500-150)x12=   (200-150)x30=
   ventilasyon       4200 mL            1500 mL
lSpirometre
l
lHacimler ve kapasiteler.
l4 tane hacim vardır.
Hepsinin toplamı total akciğer kapasitesine eşittir.
lAkciğer kapasitesi iki veya daha fazla akciğer hacminin birleşimidir.
lAkciğer hacimleri
lSoluk hacmi = Tidal volum (TV)
lİnspirasyon yedek hacmi (IRV)
lEkspirasyon yedek hacmi (ERV)
lRezidüel hacim (RV).
lRezidüel hacim (RV).
lMaksimum bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava hacmi. 1200 mL
lSpirometre ile ölçülemeyen tek akciğer hacmi.
lRezidüel hacim ölçülmesi.
lSpirometre ile ölçülemez…
lPratikte; helyum dilüsyon yöntemi ile FRC ölçülür, sonra hesaplanır:

RV = FRC – ERV
lHelyum dilüsyon yöntemi
lBelirli hacimdeki bir spirometre, belirli konsantrasyonda hava-helyum karışımı ile doldurulur. Spirometreden solumadan önce kişi normal bir ekspirasyon yapar. Bu ekspirasyonun sonunda akciğerlerde kalan hacim FRC’ye eşittir.
l
lBu anda kişi spirometreden solumaya başlar ve spirometredeki gazlar akciğerlerdeki gazlarla karışır. Sonuçta helyum FRC ile dilüe olur. FRC; şu denklem kullanılarak helyumun seyrelme oranından hesaplanır.
                
  FRC = (                       – 1) . V (Başlangıç)
               
lAkciğer kapasiteleri
lİnspirasyon kapasitesi (IC).
lFonksiyonel rezidüel kapasite (FRC).
lVital kapasite (VC).
lTotal akciğer kapasitesi (TLC).
l
lMaksimum bir inspirasyondan sonra zorlu ekspirasyonla akciğerlerden çıkarılabilen hava miktarına ne ad verilir?
  1. Vital kapasite
  2. Soluk hacmi
  3. Ekspirasyon yedek hacmi
  4. Total kapasite
  5. Fonksiyonel rezidüel kapasite
                       
lSoluk hacmi 500 mL, solunum frekansı 15/dk ve ölü boşluk 150 mL ise alveoler ventilasyon ne kadardır?
  1. 5500
  2. 5250
  3. 6000
  4. 6500
  5. 6750
lDinamik testler
lFVC, FEV1/FVC, FEF25-75
lMEFV eğrisi, PEF
lVmax25-75
lFEV1/FVC : Tiffeneau indeksi
FEF
25-75
lObstrüksiyon
lMEFV eğrisi – PEF – Vmax
lObstrüksiyon – Restriksiyon -MEFV
lObstrüktif hastalıklar
lAkciğerlerden hava çıkışında zorluk.
lEkspirasyonda “tıkanma
lÖrnekler:
amfizem
kronik bronşit
astım.
lRestriktif hastalıklar
lAkciğerlere hava akımında zorluk.
lİnspirasyon“sınırlandırılır
lÖrnekler:
fibrozis
sarkoidozis
musküler hastalıklar
göğüs duvarı deformiteleri.
lAkciğer hacim-kapasiteleri ve hastalıklar
lAkciğer hacim-kapasiteleri ve hastalıklar
lObstrüktif hastalıklar:
Azalmış VC
Artmış RV, FRC, TLC
Azalmış FEV1/FVC ve FEF25-75
lRestriktif hastalıklar:
Azalmış VC
Azalmış RV, FRC, TLC
Normal-normale yakın FEV1/FVC ve FEF25-75
lProblem
l20 yaşında erkek hasta, şiddetli öksürük nöbetleri, göğüste tıkanıklık hissi yakınmalarıyla başvuruyor. Hastadan öksürükle birlikte az miktarda balgam çıkardığı, öksürüğünün gece yattıktan sonra daha fazla olduğu ve bazen kendisini uykudan uyandırdığı öğreniliyor. Hiç sigara kullanmamış. Fizik muayenede wheezing (hırıltılı solunum) ve belirgin obezite dışında bulgu saptanmıyor.
l
lSolunum fonksiyon testleri
l
Test               Beklenen      Ölçülen
                      değer             değer (Beklenenin %’si)
TLC (L)              9.00            8.10  (90)
RV   (L)              2.40            3.84  (160)
FVC (L)              6.50            2.34  (36)
FEV1 (L)             5.40            1.17   (22)
FEV1/FVC (%)    83               50
FEF25-75 (L/sn)    4.80             0.67  (14)
l
lÇözüm
lHastanın testlerinde obstrüktif tipte değişiklikler izlenmektedir.
lBu yorumu destekleyen bulgular; RV değerinin artmış olması, FEV1, FEV1/FVC ve FEF25-75 değerlerinin azalmış olmasıdır.
lHastadaki belirgin obezite göğüs duvarının genişlemesini sınırladığı için TLC hafif düşük bulunmuştur.

 

Bir Cevap Yazın