Solunum Sistemi Fizyolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

SOLUNUM SİSTEMİ
Nefes Almak
Nefes almak, içten içe, derin derin,
Taze, ılık, serin.
Duymak havayı bağrında.
Nefes almak, her sabah uyanık,
Ağaran güne penceren açık.
Bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında.
Ah, bütün sevdiklerim, her şey, herkes…
Anlıyorum, birbirinden mukaddes,
Alıp verdiğim her nefes.
  Ziya Osman SÂBÂ
Hiç düşündünüz mü?
Nasıl soluk alıp veririz?
Plan
Solunum sistemine giriş
Pulmoner ventilasyon
Akciğerlerin fiziksel özelikleri
Akciğerlerde gaz değişiminin fiziksel özellikleri
Hemoglobin ve oksijen taşınması
Karbondioksid taşınması
Pulmoner kan akımı
Pulmoner kapiller dinamik
Solunumun düzenlenmesi
Solunum fonksiyon testleri
Solunum sisteminin fonksiyonları
Gaz değişimi  (Oksijen sağlanması ve karbondioksitin uzaklaştırılması).
Vücudun H+ iyon konsantrasyonunun (pH) düzenlenmesi.
Konuşma seslerinin oluşması (fonasyon).
Mikroplara karşı koruma.
Renin-anjiotensin-aldosteron sisteminde görevli anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE, angiotensin converting enzyme) sentezler.
Kan pıhtısını yakalama ve eritme.
Solunum sistemi – Anatomik
Üst solunum yolları
Larinkse (dahil) kadar olan yapılar
Alt solunum yolları
Trakea, akciğerler ve solunum ağacı
Solunum sistemi – Fizyolojik
İleti bölgesi
Nazal kavite
Farinks
Larinks
Trakea
Bronşlar
Bronşioller (Terminal bronşioller dahil)
Solunum bölgesi (Acinus)
Respiratuvar bronşioller
Alveoler ductus
Alveoller
İleti bölgesi
Havanın solunum bölgesine ulaşmak için geçmek zorunda olduğu anatomik yapılar.
Ses oluşumu (fonasyon), havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, filtrasyon ve temizlenmesi.
Silyalar
Her hücrede 300 kadar.
Dakikada 1000-1500 titreşim.
Mukusu 1-2 cm/dk hızla hareket ettirirler.
Silyalar
Kartagener sendromu
Dekstrokardi
Sinüzit
Bronşektazi
Alveoler makrofajlar
Alveoler makrofajlar
Hava yoluyla gelen bakteri ve diğer parçacıklar ı fagosite ederler.
Ya doğrudan monositlerden farklılaşır ya da var olan alveoler makrofajların bölünmesiyle ortaya çıkarlar.
Fagositoz işlemi oksijen radikalleri, enzim etkinliği ve lizozom içindeki halojen türevlerini içerir.
Bronkokonstriktörler – ..dilatörler
Parasempatik uyarı (ACh)
İrritanlar (sigara, toz, kimy. maddeler)
Histamin
Prostoglandin D2, F2a
Lökotrienler
SRS-A
Sempatik uyarı (E,NE)
Adrenerjik agonistler (İsoproteronol)
Antihistaminikler
Alveoler havada CO2 artışı
VIP
Olgu
12 yaşındaki bir kız çocuğu solunum güçlüğü yakınması ile acil servise getiriliyor. Muayenesinde dispnesi olduğu ve hırıltılı solunum yaptığı belirleniyor, astım tanısı konuyor. Akut astım atağı geçiren çocuğa bronşial konstrüktif semptomları hızla düzelten bir ilaç (albuterol: selektif β2 reseptör agonisti) inhalasyon yoluyla veriliyor.
 
Albuterol (Ventolin): Sempatik β2 reseptör agonisti. Selektif olarak bronşial dilatasyon oluşturur ve bu nedenle astım gibi bronşial konstrüktif hastalıkların tedavisinde kullanılır.
İsoproterenol: Hem β1 hem de β2 reseptörlerini (α reseptörlerini değil) stimüle eden sentetik katekolamin (sempatomimetik).
Solunum bölgesi
Gaz değişiminin meydana geldiği bölgeler.
Primer lobül – Acinus
Respiratuvar bronşioller ile sonraki yapılar
Yetişkin insan akciğerinde 60.000
250 alveoler kanal ve 5000 alveol.
Alveoller
1-8 milyon alveoler duktus
300 milyon alveol (çapı 70-300 mm).
Toplam alveol yüzey alanı ~ 70 m2
Alveol membran kalınlığı < 1 mm.
Alveoller
Alveoler porlar
Alveoler kılcal damarlar
Solunum basınçları
Önemli solunum basınç farkları
Transpulmoner basınç:
PTP = Palv – Pip
Transtorakal basınç:
PTC = Pip – Patm
Solunum sistemi basıncı:           PRS = Palv – Patm
Pnömotoraks
İntraplevral boşlukta akciğer kollapsına neden olan hava bulunması.
Gaz alışverişi nerede başlar?
 1. Alveoller
 2. Terminal bronşioller
 3. Bronşlar
 4. Alveoler ductus
 5. Respiratuvar bronşioller
İki alveol arasında geçişi sağlayan aralığa ne ad verilir?
 1. Disse aralığı
 2. Alveolar porlar
 3. Sulkus alveolaris
 4. Saccus alveolaris
 5. İntraalveoler bazal membran
Bronşların genişlemesi hangi otonomik reseptörlerle olur?
 1. Beta adrenerjik reseptör
 2. Alfa adrenerjik reseptör
 3. Seratonerjik
 4. Muskarinik
 5. Nikotinik
Sorular?

Bir Cevap Yazın