Spesifik İmmün Cevap – Hücresel Bağışıklık

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

SPESİFİK İMMÜN CEVAPLAR

HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK

Hücresel  İmmünite
T hücreleri ile yürütülür,
  • T lenfositler sürekli olarak doku ile kan arasında dolaşarak vücuda yabancı yapılara karşı savaşırlar.
T lenfositlerin yabancı kabul ettiği yapılar şunlardır:
Mikroorganizmalar,
Transplant dokuları,
Değişime uğramış vücudun kendi dokuları: Tipik örnek kanserleşmiş hücreler ve virüsle enfekte hücrelerdir.
“CD” (Cluster of Differentiation = farklılaşan küme)
T lenfositler timustaki  farklılaşmaları esnasında onları karakterize eden  glikoprotein yapıda bazı yüzey antijenleri kazanırlar.
Bunlara yüzey markırları/yüzey reseptörleri denir.
Vücudun antijenleri olan “HLA“ ile tanışan, (-) seleksiyona uğramayan (olgunlaşan) T lenfositler  periferik lenfoid dokulara göç ederler.
  • Makrofajların antijen sunumu ve IL-1 ile Th hücreleri uyarılır,
  • Th kaynaklı IL-2 etkisiyle de klonlar çoğalır,
  • Aktive T lenfositler lenfa ile dolaşıma geçerler.
  • Dolaşımdan dokulara ve tekrar lenfaya geçerler
yıllarca sürebilen bir sirkülasyon vardır…
TCR
TCR-2 (%95) iki polipeptid zincirinden (a ve b) oluşur. TCR-1 ise (%5) farklı zincir (c ve d) taşır.
T  hücrelerinin her birinde 100 bin civarında reseptör bulunur, bunlar direkt antijen bağlarlar.
Reseptörlerin Ig lerde olduğu  gibi değişken bölgeleri vardır.
MHC Molekülleri
 
Hücrelerin yüzeylerine yapışmış proteinlerdir.
Fonksiyonları T hücrelerine sunmak üzere antijen bağlamaktır. İki sınıf MHC molekülü vardır:
  MHC-I ve MHC-II.
MHC-I pratikte çekirdek içeren tüm hücrelerde vardır ve sunumlarını Tk hücrelere yaparlar.
MHC-II  antijen sunan (Savunma hücreleri) hücrelerde (Makrofaj, dendritik hücreler ve B lenfosit) bulunurlar, sunumlarını Th hücrelere yaparlar.
Aktif ve pasif bağışıklık
  • Pasif bağışıklıkta bir antijene karşı aktif olarak bağışıklanmış birinden alınan aktif T lenfositler (ve antikorlar) kullanılır.
–Böylece günler veya haftalar boyu geçici bir bağışıklık sağlanır.
  • Aktif bağışıklıkta bizzat zayıflatılmış antijenik yapılar (aşı) ile hümoral ve hücresel immünite uyarılır.
T lenfosit subgrupları
T–Helper : Th  (yardımcı) (CD4 yüzey reseptörü taşır)
T–Killer   : Tk  (sitotoksik = katil) (CD8 yüzey reseptörü taşır)
T–Supresör: Ts   (baskılayıcı)  (CD8 yüzey reseptörü taşır)
Th + Ts = Regülatör hücreler,
Tk = Efektör hücre
T – Helper (Th) hücreler
CD4 yüzey markeri taşırlar, diğer 2 tip hücre populasyonunun ve B lenfositlerin olgunlaşmalarına ve fonksiyonlarına yardımcı olan destek hücrelerdir.
Organizatör hücrelerdir…
Th hücrelerin salgıladıkları çok önemli lenfokinler vardır
Bağışıklık sisteminde bu  maddeler sitokinler grubundadırlar
fibroblast, monositler-makrofaj, endotelyal hücreler, kemik iliği,  trombosit, bazen plasenta kaynaklı aracı aktivatör moleküllerinin tümüne  sitokinler denir….
İmmün regülayonda Th hücresinin
belirleyici rolü
Lenfokinler
(Th sitokinleri) 
IL–2: T-B hücrelerin büyümesi ve olgunlaşma faktörüdür,  NK lenfositlerin etkisini arttırır.
IL–3: Mastositoz + kemik iliği aktivasyonu yapar
IL–4: Ig E yapımını uyarır, mast hücrelerinde artış, B lenfosit aktivasyonu yapar.
IL–5: Ig A yapımını artırır, B hücrelerinin olgunlaşmasını uyarır,
IL–6: Pirojen, Ig sentezini artırır. Hepatositlerde CRP yapımını uyarır, kemik iliği  aktivasyonu yapar.
TNF-b (lenfotoksin): B-T hücrelerinin üretimini baskılar,
c-INF: Antiviral etki, makrofaj aktivasyonu, NK aktivasyonu, B lenfosit büyüme ve olgunlaşmasını artırır.
GM–CSF: Kemik iliği granulositlerin üretimini uyarır (monosit -makrofajlardan da salınır).
Th hücrelerden salınan B lenfosit büyüme faktörleri (B– Cell Growth Factors)
IL – 2
IL – 4
IL – 5
IL –  6
Gama-INF
Th yardımı olmaksızın B lenfositlerin antikor üretimi çok düşük düzeylerdedir
Th hücrelerinin önemli bir özelliği de monosit, makrofaj sisteminin aktivasyonudur (c-INF ve GM –CSF’ün etkileri).
immün orkestranın şef hücreleri Th lenfositlerdir
CD4 reseptörü bu hücrelerde HIV için için giriş kapısıdır.
Virüs bu hücreleri istila ederek immün yetmezliğine neden olur. (Bu yüzden hastalık “AIDS= aqquired immun deficiency sendrom” adını alır)
NK HÜCRELER   (%5-10)
Yüzey antijeni taşımazlar, antijen sunumuna ihtiyaç duymadıkları, timik eğitime ve duyarlaşmaya ihtiyaç duymadıkları için daha çok nonspesifik bağışıklık  kapsamında düşünülür.
IL-2  ve IL-12 ile aktivasyonları söz konusudur.
Tk hücreleri gibi tüm patojenleri ve kanser hücrelerini öldürürler. Virüslere karşı ilk savunma hattını oluştururlar (Antikorlarla kaplı virüsleri yok ederler).
NK HÜCRELERİN SPESİFİK CEVABA  KATKILARI
NK hücrelerin Th hücreleri gibi c-INF, IL-4, IL-5 üreterek ve
  IL-13, TNFα sentezleyerek kazanılmış bağışıklık üzerinde de önemli düzenleyici rolleri vardır:
Antijenik bir uyarıma c-INF yapımıyla karşılık verdiğinde Th yanıtını kolaylaştırmaktadır.
Plazma hücrelerinin Ig E sentezine başlamasında da IL-4’ün rolü vardır. (Th hücreleri gibi alerjik yanıtta katkıları vardır).
NK hücrelerin MHC-I moleküllerini tanıyan reseptörleri vardır
Tüm normal nükleuslu hücrelerin MHC-I molekülleri taşıması sebebiyle NK hücreleri bunlara zarar vermezler.
Ancak bu molekülleri taşımayan hücrelere saldırırlar.
Bir virüs enfeksiyonu veya neoplastik (tümoral) transformasyon normal MHC-I moleküllerinin ekspresyonunu önler veya azaltırsa NK hücreleri normal vücut hücrelerine de saldırabilirler.

Bir Cevap Yazın