Spinal Sinirler – Plexux Brachialis

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • SPİNAL SİNİRLER
 • Spinal sinirler
 • Radix anterior ve radix posterior foramen intervertebralede biraraya gelerek spinal siniri oluşturur
 • M. spinalis segmentleri
 • Medulla spinaliste 33 segment olmasına rağmen 31 çift spinal sinir vardır
 • Çünkü son 2 segment rudimenterdir
  Bölgelere göre spinal sinirler:
 • 8 adet nervi cervicales
 • 12 adet nervi thoracici
 • 5 adet nervi lumbales
 • 5 adet nervi sacrales
 • 1 adet nervus coccygeus
 • Spinal sinirlerin çıkış seviyeleri
 • Erişkinlerde m. spinalis alt ucu L1 ve L2 vertebra seviyesindedir
 • M. spinalisin servikal bölgesinden çıkan spinal sinirler kısa ve yatay seyirlidir
 • Lumbal ve sakral bölgeden çıkan spinal sinirler çıkış yerine ulaşıncaya kadar canalis vertebralis içinde aşağı doğru uzanır
 • Daha sonra kendi ile aynı numarayı taşıyan vertebraların altından çıkar (Ör: T1’in altından T1 spinal sinir)
 • Spinal sinirler medulla spinalis’e ön ve arka kökler aracılığı ile bağlanır
 • radix anterior
 • radix posteriorr
  Radix anterior:
 • Sulcus anterolateralis’ten çıkar
 • Somatomotor ve otonom liflerden oluşur
  Radix posterior:
 • Sulcus posterolateralis’ten girer
 • Sensitif lifler içerir
 • Radix posterior’da ganglion spinale bulunur
 • Arkak kök, ganglion spinale’deki nöronların santral uzantılarıdır
 • Spinal Sinirlerin Dalları
 • R. posterior
 • R. anterior
 • R. meningeus
 • Rami communicantes
 • R. albus
 • R. griseus
 • Ramus posterior
  Ramus posterior:
 • For. intervertebraleden çıktıktan sonra arkaya doğru uzanır
 • Arka dallar ön dallardan daha incedir (Fakat C1 ve C2’nin arka dalları daha kalın)
 • Vücudun arka tarafının duyusunu alır
 • Sırt kaslarının motor innervasyonunu sağlar
 • Tüm arka dallar r. medialis ve r. lateralis diye 2 dala ayrılır (C1 ve S4-S5 hariç)
 • Ramus anterior
 • Ramus posterior’dan daha kalındır
 • Vücudun ön ve yan duvarlarının, ekstremiteleri örten deri ve kasların innervasyonunu sağlar
 • Servikal, lumbal ve sakral bölgelerde plexus oluştururlar
 • Torakal spinal sinirlerin ön dalları pleksus oluşturmazlar
 • Bu sinirlere nervi intercostales adı verilir
 • Rami communicantes
 • Spinal sinir ile truncus sympathicus arasında bağlantıyı sağlayan liflerdir
 • Ramus albus: Miyelinli lifler
 • Ramus griseus: Miyelinsiz lifler
 • Ramus albus
 • M. spinalisin tüm torakal ve ilk 3 lumbal segmentlerinde bulunur
 • R. albus sempatik sistemin 1. nöronudur
 • Myelinli olduğu için beyaz gözükür
 • Bu lifler m. spinalisi ön kök aracılığı ile terk eder
 • Omur gövdelerinin önünde bulunan truncus sympathicus’un ganglionlarında nöron değiştirir
 • Ramus griseus
 • Truncus sympathicus’un ganglionlarından başlayan myelinsiz aksonlardır
 • Ganglionda geri dönerek spinal sinire katılır
 • Spinal sinirler ile birlikte kan damarındaki düz kaslara, kıl dibi kaslarına ve ter bezlerine ulaşır
 • R. meningeus
 • Spinal sinirden ayrılır ve tekrar foramen intervertebraleden canalis vertebralise döner
 • Afferentleri vertebralar ve bunlara tutunan bağlardan duyu impulsu alır
 • Postganglionik sempatik lifler ise m. spinalisin kan damarları ve zarlarına gider
 • Ganglion trunci sympatici
 • Başlangıçta medulla spinalis segment sayısı kadar sempatik ganglion bulunur
 • Daha sonra bir kısım sempatik ganglionlar birleşir
 • Bu nedenle sempatik ganglionlar m. spinalis segmentinden daha az sayıdadır
 • İlk 4 spinal sinir gang. cervicale superius’tan
 • 5. ve 6. spinal sinir gang cervicale medium’dan
 • Ganglion trunci sympatici
 • 7 ve 8. spinal sinirler gang cervicothoracicum (stellatum)’dan sempatik dallar alır
 • İlk 10 torakal spinal sinir sayılarına uyan 10 torakal sempatik gangliondan
 • 11 ve 12. spinal sinirler ise tek bir gangliondan dal alır
 • Lumbal ve sakral spinal sinirler ise değişen sayıda gangliondan dallar alır
 • Servikal spinal sinirlerin arka dalları
 • C1 ve C2 nin arka dalları daha çok motor, daha az sensitif lif taşır
 • C1 ve C2 arka dalları ön dallardan daha kalındır
 • Diğer tüm arka dallar ise daha çok sensitif, daha az motor lif taşır
 • N. suboccipitalis
 • C1 spinal sinirin arka dalına denir
 • Ön dalından daha kalındır
 • Bu sinir a. vertebralis’in altından geçerek trigonum suboccipitaleye girer
 • Bazen bu sinirde sensitif lif bulunmaz
  Şu kaslara motor innervasyon sağlar:
 • M. rectus capitis posterior major
 • M. rectus capitis posterior minor
 • M. obliqus capitis superior
 • M. obliqus capitis inferior
 • M. semipinalis capitis
 • 2. cervical spinal sinirin arka dalı
 • C2’nin arka dalı ön daldan daha kalındır
 • M. obliqus capitis inferior’un aşağısından, atlas ile axis arasından geçer
 • M. obliqus capitis inferior’a somotomotor dal verir
 • 2. cervical spinal sinir medial ve lateral olarak 2 dala ayrılır
 
 • 2. cervical spinal sinirin arka dalı
  İç dalı (r. medialis)
 • Daha kalın olup N. occipitalis major (Arnold siniri) adını alır
 • M. semispinalis capitis ve m. trapezius’u delerek deri altına çıkar
 • A. occipitalis ile birlikte seyreder
 • Saçlı derinin innervasyonunu sağlar
  Dış dalı (r. lateralis):
 • M. semispinalis capitis
 • M. splenius capitisi
 • Servikal spinal sinirlerin diğer arka dalları
 1. occipitalis tertius:
 • C3 ün deri dalıdır. Bu sinirin lateral dalı C2 nin lateral dalı ile birleşir
 • M. Splenius capitis ve M. Semispinalis capitis’e dallar gönderir
  C4 ve C5’in arka dalları:
 • Lateral ve medial dallara ayrılır
 • Medial dalları m. splenius capitis ve m. trapezius’u delerek bu bölge derisinde sonlanır
 • Lateral dalları:
 • M. splenius cervicis, m. iliocostalis cervicis, m. longissimus capitis, M. longissimus cervicisi innerve eder
 • C6, C7, C8’in arka dalları:
 • M. semispinalis cervicis, m.semispinalis capitis, mm. multifidi, mm. interspinalisi innerve eder
 • Torakal spinal sinirlerin arka dalları
 1. muscularis medialis
 2. muscularis lateralis
 • R. muscularis medialis:
 • Th 1-6 spinal sinirlerin arka dalları m. semispinalis ve m. multifidus’ları innerve eder
 • Daha sonra m. trapezius ve m. rhomboideus’ları delerek yüzeyelleşir
 • Yüzeyelleşen bu sinirler laterale doğru deriye uzanır ve r. cutaneus medialis adını alır
 • Mediale uzanan dallar ise m. transversospinalis ve m. longissimusta sonlanır
 • Torakal spinal sinirlerin arka dalları
 1. muscularis lateralis:
 • Bu dallar m. latissimus dorsi’nin içinden geçerler bu kası innerve ederler
 • Ayrıca m. iliocostalisi innerve eder
 • Lateral dalların ilk 6 sının sadece motor dalları vardır
 • Son 6 sının motor ve deri dalları vardır.
 • Deri dalı r. cutaneus posterior adını alır
 • Thoracal Bölüm
 • İnterkostal sinirler
–12 (11+1) tane
 • Thoracal Bölüm
 • İlk 2’si plexus brachialis yapısına katılır ve göğüs duvarında da dağılır
 • Sonraki 4 çift sadece göğüs duvarında dağılır ve nn. intercostales thoracis
 • Alt 5 n. intercostalis göğüs ve karın duvarında dağılırlar ve nn. intercostales thoracoabdominales
 • N.subcostalis ise karın duvarı ve gluteal bölgede dağılır
 • Nn. intercostales
 • İlk 6 intercostal sinir
 • r. cutaneus ant (pectoralis)
 • rr. mammarii mediales (4-6.)
 • r. cutanei laterales pectorales
 • rr. mammarii laterales (4-6)
 • Nn. intercostales
 • 7-11 intercostal sinir
 • r. cutaneus ant (abdominalis)
 • r. cutanei laterales pectorales/abdominales
 • Lumbal spinal sinirlerin arka dalları
 • R. medialis
 • R. lateralis
 • R. medialis:
 • M. multifidus’larda sonlanır
 • R. lateralis:
 • M. sacrospinalisi innerve eder
 • İlk 3 sinirin deri dalları crista iliaca’nın lateral kısmını çaprazlar ve rr. clunium superiores adını alır
 • Bu sinirler trochanter majora kadar gluteal bölge derisinde dağılır
 • Sakral ve koksigeal spinal sinirlerin arka dalları
 • Sakral spinal sinirlerin arka dalları foramina sacralia dorsalia’dan çıkarlar (son dal hariç)
 • Bu foramenleri m. multifidius’lar kapatmıştır
 • Bunlar da 2 dala ayrılır:
 • R. medialis:
 • M. multifidus’larda sonlanır
 • Sakral ve koksigeal spinal sinirlerin arka dalları
 • R. lateralis:
 • İlk 3 dal birbirleri ile birleşerek ve son lumbal dal ile birleşerek halkalar oluşturur
 • Halkalardan ayrılan sinirler rr. clunium medii olarak sonlanır
 • Bunlar gluteal bölgenin iç yarısının duyusunu alır
 • Son 2 sakral spinal sinirin arka dalı ve koksigeal sinirin arka dalı sakrumun arkasında bir halka oluşturur
 • Bu dallar koksiks üzerindeki deriyi innerve eder
 • Plexus cervicalis
 • C1-4 spinal sinirin ön dallarının birleşmesinden oluşur
 • C2-4 tekrar üst ve alt dallarına ayrılır
 • Bu dallar birbirleri ile birleşerek halkalar oluşturur
 • Bu plexus bazı kranial sinirler ile bağlantılıdır
 • Baş ve boyuna giden yüzeyel deri dalları vardır
 • Baş ve boyun kaslarına motor dallar gönderir
 • Plexus cervicalis’in kranial sinirler ile bağlantısı
 1. vagus ile bağlantılı:
 • N. vagus’un gang inferiusu ile C1 ve C2’nin oluşturduğu halka arasında bağlantı vardır
 1. accessorius ile olan bağlantısı:
 • C2’den ayrılan lif n. accessoriusua katılır ve SCM kasa gider
 • C3’den ayrılan bir lif n. accessoriusa katılır ve m. trapeziusa gider
 • C4 ten ayrılan lif n. accessoriusa katılır ve m. trapeziusun derinindeki pleksusa gider.
 • Bu lifler proprioseptif duyu içerir
 • N. hypoglossus ile olan bağlantısı
 • C1 ve C2 nin oluşturduğu halkadan çıkan kısa bantlar şeklindedir
 • N. hypoglossus ile birlikte seyreder, sonra aşağı iner
 • İnen dala r. descendens veya r. anterior denir
 • Bu dal somotomotor ve prorioseptif lif içerir
 • Ansa cervicalisin yapısına katılır
 • Plexus cervicalisin yüzeyel deri dalları
 • N. occipitalis minor
 • N. auricularis magnus
 • N. transversus colli
 • Nn. supraclaviculares
 • N. occipitalis minor:
 • Proc. mastoideus yakınında yüzeyelleşir
 • Kulak arkasından yukarı uzanarak buradaki deride dağılır
 1. auricularis magnus:
 • R. anterior: Gl. parotidea üzerindeki deride dağılır
 • R. posterior: Kulak kepçesinin arka yüzündeki deriyi innerve eder
 1. transversus colli:
 • SCM dış yüzünden öne doğru ilerler
 • R. superior: Boynun üst ön kısmının duyusunu alır
 • R. inferior: Boynun ön alt kısmının duyusunu alır
 • Plexus cervicalis’in kaslara giden dalları
1- C1 ve C2 den çıkan bir dal:
 • M. rectus capitis anterior
 • M. rectus capitis lateralis’e giden dallar
2- M. longus colli ve m. longus capitis’e ayrı ayrı dallar gelir
 • Plexus cervicalis’in kaslara giden dalları
3- M. geniohyoideus, m. thyrohyoideus ve m. omohyoideus’un üst karnına N. hypoglossus aracılığı ile plexus cervicalis’ten dallar gelir
 • Plexus cervicalis’in kaslara giden dalları
4-  m. sternohyoideus,
 1. sternothyroideus ve
 2. omohyoideus’un alt karnı ansa cervicalisten dallar alır
5- N. phrenicus (Bell siniri): Motor ve sensitif lifler içerir
 • N. Phrenicusu başlıca C4 yapar, fakat C3 ve C5’ten de lifler alır
 • N. phrenicus
 • M. scalenus anteriorun ön yüzünden aşağı doğru uzanır
 • A. transversa colli ve A. suprascapularis çaprazlar
 • A. V.subclavia arasından geçer ve thorax boşluğuna girer
 • Burada a. thoracica internanın başlangıç kısmını çaprazlar
 • Bu arterin bir dalı olan A. pericardiophrenica ile birlikte seyreder
 • Cupula pleuranın üzerinden, radix pulmonisin ön tarafından geçer
 • Pericard ile pleura mediastinalis arasından geçerek difragmaya ulaşır
 • Boyun kökünden sempatik sistemden bir dal alır
 • N. phrenicus
  Sağ n. phrenicus:
 • Thorax boşluğunun üst kısmında v. brachiocephalica dextra ile v. cava superiorun lateralinde bulunur
 • Sağ n. phrenicus karın boşluğuna for.vena cavadan geçer
  Sol n. phrenicus:
 • Kavislidir ve daha uzundur, boyun kökünde ductus thoracicus tarafından çaprazlanır
 • Üst mediastinumda a. carotis communis sinistra ile a. subclavia sinistra arasında uzanır
 • Arcus aortayı önden çaprazlar
 • N. phrenicus
  Dalları:
 1. pericardiacus:
 • Pericardiumun üst kısmından duyu alır
  Rr. phrenicoabdominales:
 • Difragma kasına somotomotor ve abdominal yüzündeki peritona sensitif dallar verir
  Rr. pleuralis:
 • Paryetal pleranın mediastinal ve difragmatik bölümlerinden duyu alır
 1. phrenicus accessorius:
 • Bazen n.subclaviustan, bazen de 5. cervical spinal sinirden ayrılır
 • V. subclavianın önünden geçer ve n. phrenicus ile birleşir

Bir Cevap Yazın