Telencephalon Anatomisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 • TELENCEPHALON
 • Telencephalon
 • Beyin hemisferlerinden (2 tane) oluşur
 • Beyin hemisferlerini corpus callosum gibi kommissural lifler birbirine bağlar
 • Telencephalon
  Fissura longitudinalis cerebri
 • Hemisferler arası derin yarık
  Fissura transversa cerebri:
 • Cerebrumu cerebellumdan ayırır
 • Beyin Yüzleri ve Kenarları
 • Facies superolateralis
 • Facies medialis
 • Facies inferior
 • Margo superior
 • Margo inferior
 • Margo medialis
 • Beyin Yüzleri
 • Gyrus (gyri cerebri)
 • Sulcus (sulci cerebri)
 • Gyrus ve sulcuslar cortex cerebri’nin yüzey alanını artırır
 • Hemisferlerin yüzleri intrauterin 5. aya kadar düzdür
 • Daha sonraki aylarda sulcus ve gyruslar oluşur
 • Sulci Cerebri
 • Sulcus centralis (Rolando oluğu)
 • Sulcus lateralis (Sylvius oluğu)
 • Sulcus parietooccipitalis
 • Sulcus calcarinus: Hemisferin iç yüzündedir
 • Sulcus cinguli: İç yüzde
 • Sulcus corporis callosi:
  İç yüzde
 • Beyin Lobları
 • Lobus frontalis
 • Lobus parietalis
 • Lobus temporalis
 • Lobus occipitalis
 • Lobus insularis (İnsula)
 • Lobus limbicus
 • Hemisferlerin en çıkıntılı noktaları
 • Polus frontalis
 • Polus occipitalis
 • Polus temporalis
 • Gyrus frontalis inferior
 • Sulcus lateralis,
  gyrus frontalis inferioru 3 kısma ayırır:
 • Pars orbitalis
 • Pars triangularis
 • Pars opercularis
 • Frontal Lob (İçten)
 • Sulcus cinguli: Frontal lobu limbik lob’tan ayırır
 • Gyrus frontalis medialis
 • Frontal lob (alttan)
 • Sulcus olfactorius
 • Sulci orbitales
 • Gyrus rectus
 • Gyri orbitales
 • Lobus Parietalis (Dıştan)
Dış yüzü 2 sulcus ile 3  bölüme ayrılır.
Sulcuslar:
 • Sulcus postcentralis
 • Sulcus intraparietalis
Bölümleri
 • Gyrus postcentralis
 • Lobulus parietalis superior
 • Lobulus parietalis inferior
 • Lobus limbicus
 • Corpus callosum ve diencephalonu çevreleyen kortikal kısımlara limbik lob denir
 • Gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, area subcallosa, hippocampus, gyrus dentatus limbik lobu oluşturur
 • CORTEX CEREBR’İNİN FONKSİYONEL BÖLGELERİ
 • Broca’nın konuşma merkezi
 • Motor konuşma merkezi, Brodmann’ın 44, 45. alanları olarak adlandırılır
 • Konuşma esnasında kelimelerin oluşumu ile ilgilidir
 • Broca merkezi çoğunlukla sol hemisferde dominanttır
 • Lezyonlarında motor afazi vardır.
 • Kelimeler zorlukla söylenir
 • Tad merkezi
 • Brodmann’ın 43. alanıdır
 • Gyrus postcentralis’in en alt bölümünde küçük bir alandır
 • Lezyonlarında dilin karşı tarafında tad kaybı ortaya çıkar
 • BEYİN HEMİSFERLERİNİN BEYAZ CEVHERİ
 • Cerebral cortex’in derininde beyaz cevher vardır
 • Beyaz cevher, çeşitli myelinli sinir lifleri ile nöroglia’lardan oluşur
 • Beyaz cevheri oluşturan lifler 3 kısımda incelenir
Assosiasyon lifleri
Kommissural lifler
Projeksiyon lifleri
 • Assosiasyon lifleri
 • Aynı hemisferdeki farklı merkezleri birbirine bağlayan liflere assosiasyon lifleri denir
 • Bu lifler sagittal yönde uzanır
  2 gruba ayrılır:
 • Kısa lifler (fibrae arcuatae breves)
 • Uzun lifler (fibrae arcuatae longae)
 • Assosiasyon lifleri
  Kısa lifler:
 • Fibrae arcuatae breves (fibrae arcuatae cerebri) denir
 • Cortex cerebriye yakın olarak bulunur
 • Komşu iki beyin kıvrımını birbirine bağlar
 • Assosiasyon lifleri
  Uzun lifler:
 • Daha derinde yerleşir ve belirgin lif demetleri oluştururlar:
 • Fasciculus longitudinalis superior
 • Fasciculus longitudinalis inferior
 • Fasciculus uncinatus
 • Cingulum
 • Assosiasyon lifleri
  Fasciculus longitudinalis superior (fasciculus arcuatus):
 • Frontal lob’tan başlar, parietal oksipital ve temporal loba uzanır
 • Aynı tarafın frontal, parietal, temporal ve oksipital loblarını birbirine bağlar
 • Broca ve Wernicke merkezleri de bu lifler ile birbirine bağlanır
 • Assosiasyon lifleri
  Fasciculus longitudinalis inferior:
 • Aynı tarafın oksipital ve temporal loblarını birbirine bağlar
 • Assosiasyon lifleri
  Fasciculus uncinatus:
 • Frontal lobun alt yüzündeki gyrusları, temporal loba ve gyrus hippocampi’ye bağlar
 • Frontal ve temporal lobların ön kısımlarını birbirine bağlar
 • Assosiasyon lifleri
  Cingulum:
 • Gyrus cinguli içinde yer alır
 • Hemisferlerin iç yüzünde bulunur
 • Frontal lob’tan başlar ve gyrus cinguli’nin beyaz cevherinde uzanır
 • Frontal lobu, temporal loba ve gyrus parahippocampi’ye bağlar
Kommissural lifler
 • Corpus Callosum
 • En büyük komissural yoldur
 • Rostrum, genu, truncus ve splenium bölümleri vardır
  Rostrum:
 • Corpus callosumun ön taraftaki gagaya benzer yapıdır
 • Aşağıya doğru lamina terminalis ile devam eder
 • Corpus Callosum
  Genu:
 • Corpus callosumun ön taraftaki dirseklenme yeridir
 • Septum pellucidum’un ön kısmında bulunur
 • Corpus Callosum
  Truncus:
 • Corpus callosumun büyük kısmıdır
 • Öndeki genu’dan arkadaki splenium’a kadar uzanır
 • Corpus Callosum
  Splenium:
 • Corpus callosumun arkadaki kalın kısmıdır
 • Corpus callosum
 • Corpus callosumun üst yüzüne indusium griseum denir
 • İndusium griseum ince bir gri cevher tabakası ile örtülüdür
 • Yine üst yüzde stria longitudinalis lateralis ve medialis denen beyaz cevherler uzanır
 • İndusium griseum, gelişmemiş koku lobu artığıdır
 • Corpus callosum
 • Corpus callosumun alt yüzüne önde septum pellucidum, arkada ise fornix’in corpus’u yapışır
 • Corpus callosum’un alt yüzü lateral ventriküllerin tavanını oluşturur
 • Corpus callosum
 • Genu’dan geçen transvers lifler öne doğru kıvrılarak frontal lobun içerisine uzanır
 • Bu lifler, horizontal kesitlerde forceps’e benzemesi nedeniyle forceps minor denir
 • Splenium’dan geçen lifler arkaya dönerek oksipital loba girer
 • Görünümünden dolayı arka liflere forceps occipitalis yada forceps major denir
 • Commissura anterior
 • Lamina terminalis ile rostrum arasındaki yuvarlak yapıdır
 • Koku yollarını ve limbik sistem yapılarını birbirine bağlar:
–Bulbus olfactorius,
–Corpus amygdaloideum,
–Gyrus parahippocampalis
 • Commissura posterior (epithalamica)
 • Aquaductus cerebri’nin hemen üzerinde bulunur
 • Pupilla ışık refleksi ile ilgili nucleus pretectalis’ten çıkan lifler buradan geçmektedir
 • Bir kısım lifler de iki tarafın colliculus superior’larını birbirine bağlar
 • Commissura habenulorum
 • Corpus pineale sapının üst parçasında bulunur
 • İki tarafın nuc.habenularisini birbirine bağlar
 • Nuc.habenularis, corpus amygdaloideum’dan koku duyusu ile ilgili afferent lifler alır
 • Commissura hippocampi (commissura fornicis)
 • Fornix, hippokampustaki nöronların myelinli aksonlarından oluşur
 • Bu aksonlar, corpus mamillare’ye kadar uzanır
 • Her iki tarafın fornixleri ortada yan yana gelerek lif alışverişinde bulunurlar
 • Liflerin bir taraftan diğer tarafa geçtiği yere commissura fornicis denir
 • Bu lifler, iki tarafın hippokampus formasyonunu birbirine bağlar
 • Projeksiyon lifleri
 • Bu lifler hem afferent hem de efferent karakterlidir
 • Ya cortex ile daha aşağıdaki beyin bölümleri ve medulla spinalisi birbirine bağlar
 • Veya medulla spinalis ile beyin alt kısımlarını beyin cortexine bağlar
  Bazı projeksiyon lifleri:
 • Tractus corticospinalis
 • Tractus corticonuclearis (tractus corticobulbaris)
 • Capsula interna
 • Beyin cortexinden medulla spinalis ve beyin sapına giden,
 • Veya medulla spinalisten beyin cortexine gelen lifler tarafından oluşturulur
 • Capsula internayı oluşturan lifler thalamus, nuc.caudatus, nuc lentiformis arasından geçer
 • Capsula interna
  Capsula interna 3 bölüme ayrılır:
 • Crus anterior, genu (dirsek), crus posterior
 • İki crus arasında 90 derece açı vardır
 • Capsula interna
  Crus anterior:
 • Nucleus caudatus’un caput’u ile nucleus lentiformis arasında yer alır
  Crus anteriordan geçen yollar:
 • Thalamustan çıkıp frontal cortexe giden tractus thalamocorticalis ile
 • Frontal cortexten thalamusa giden tractus corticothalamicus geçer
 • Capsula interna
  Genu:
 • 4. alandan çıkıp bulbustaki kranial sinir çekirdeklerine giden tractus corticonuclearis genu’dan geçer
 • Ayrıca thalamusun motor ünitelerinden cortexe giden yollar genu’dan geçer
 • Capsula interna
  Crus posteriordan:
 • Tractus corticospinalis,
 • Tr.corticonuclearis,
 • Tr.corticothalamica,
 • Radiatio optica
 • Radiatio acustica geçer
 • Capsula interna
 • Serebral hemorajilerin en sık görüldüğü yer crus posterior’dur
 • Kortikospinal yol hasarına bağlı hemipleji,
 • Kortikobulber yol hasarına bağlı fasial paralizi görülür
 • Somatosensorial thalamik yol hasarına bağlı hemianestezi ortaya çıkar
 • Septum pellucidum
 • Üçgen şeklinde ince bir bölümdür
 • Üçgenin tabanı yukarıda corpus calosumun alt yüzüne tutunmuştur
 • Tepesi aşağıya doğru uzanır
 • Arka köşesi, corpus callosum ile fornix arasına sokulur
 • Septum pellucidum, koku yollarına ait merkezleri barındırır

Bir Cevap Yazın