Tübüler Fonksiyon

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

TÜBÜLER FONKSİYON
Proksimal tübül – ilk yarı
Proksimal tübül -ikinci yarı
Proksimal tübül – Özet
Na+ ve Cl- reabsorbsiyonu hem transsellüler (2/3’ü), hem de parasellüler (1/3’ü) yolla meydana gelir.
Proksimal tübül
Proksimal tübül
Na+ – tübüler yükün %67’i aktif olarak geri emilir
Cl – pasif olarak %67’i geri emilir.
H2O – pasif olarak %67’i geri emilir.
Glikoz – sekonder aktif transportla %100’ü.
Amino asitler – sekonder aktif transportla  %100
HCO3 – %85 (değişken).
Henle kulpu çıkan kalın kolu
Henle kulpu çıkan kalın kolu
Na+ ve Cl- geri emilimi hem transsellüler (%50), hem de parasellüler (%50) yolla meydana gelir.
Distal tübül başlangıcı
Distal tübül – Principal hücre
Distal tübül – İnterkale hücre
Su ve Na+
Proksimal tübül                              %67
Henle kulpu                                   %20
Distal tübül ve toplama kanalları  %12
Diüretikler
Diürez
Asetazolamid
Furosemid
Thiazide
Aldosteronun etkisi
Principal hücrelerde,
Na+/K+ ATP’az sentezini artırır.
­ Na+/K+ ATP’az aktivitesi
­ Luminal geçirgenlik.
Na+ reabsorbsiyonu, K+ sekresyonunu artırır.

Bir Cevap Yazın