Üriner Traktüs Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Üriner Traktüs Hastalıkları

Üriner Traktüs Hastalıkları

Obstrüktif üropati

Vezikoüreteral reflü/reflü nefropatisi

Nefrolitiazis

Üriner infeksiyon

Obstrüktif üropati

Renal tübül – üretra

Hidronefroz

Kaliksler ve renal pelviste dilatasyon

Hidroüreter

E = K

Tedavi edilmezse SDBY

Obstrüktif üropati
Akut

Klinik

Lomber bölgede kolik  ağrı

Suprapubik ağrı, dolgunluk

Pollaküri

Urgency

Anüri

Fizik muayene

Kostovertebral açı hassasiyeti

Suprapubik kitle

Obstrüktif üropati

Lab.

Hematüri (tek taraflı ise)

Pyüri

Akut böbrek yetmezliği (iki taraflı ise)

Obstrüktif üropati
Subakut-Kronik

Klinik

Daha yavaş seyirli

Belirsiz, künt ağrı

Pollaküri

Poliüri

Noktüri

Urgency

Fizik muayene

Lomber kitle

Suprapubik kitle

Obstrüktif üropati

Lab.

Akut OÜ’dekine benzer

Proteinüri < 2g/gün

Akut böbrek yetmezliği

Hiperkalemi                                              iki taraflı

RTA                                                              ise

İdrar konsantre etme yeteneği bozuk

Obstrüktif üropati
Tanı

Dilatasyon

US

İVP

Spiral BT

BUN (bilateral)

Kreatinin

Obstrüksiyon şüphesi

Obstrüktif / non-obstrüktif ?

Obstrüktif ve non-obstrüktif dilatasyon ayırımı diüretikli böbrek sintigrafisi ile ayırt edilir

Bir Cevap Yazın