Üst Ekstremite Eklemleri

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

Üst ekstremite eklemleri
Art. Acromioclavicularis
Art. Sternoclavicularis
Art. Humeri (glenohumeralis)
Art. Cubiti
Art. Radioulnaris distalis
Art. Radiocarpalis
Art. Manus
Art. Carpometacarpales
Art. Metacarpophalangeales
Art. İnterphalangeales manus
Art. Sternoclavicularis
Clavicula facies articularis sternalis
Manubrium sternide inc. Sternalis ve 1. kıkırdak kaburga arasında
Art. Sellaris
Art. Sternoclavicularis
Capsula articularis
Discus articularis
Lig. Sternoclaviculare anterius
Lig. Sternoclaviculare posterius
Lig. Costoclaviculare
Li. interclaviculare
Art. Sternoclavicularis
Capsula articularis
Discus articularis
Eklem boşluğunu ikiye ayırır
Lig. Sternoclaviculare anterius
Lig. Sternoclaviculare posterius
Art. Sternoclavicularis
Lig. Costoclaviculare
İmpressio ligamenti costoclavicularis
  1. kosta üst kenarı arasında iki yapraktan oluşur.
Suni solunum sırasında kostaları yukarı çeker
Art. Sternoclavicularis
Lig. İnterclaviculare
Üst ekstremiteyi gövdeye bağlayan tek eklem
Omuz hareketlerinde rehber
Art. Acromioclavicularis
Clavicula facies articularis acromialis
Acromion facies articularis clavicularis
Art. Plana grubu
Art. Acromioclavicularis
Capsula articularis
Lig. Acromioclaviculare
Lig. Coracoclaviculare
Lig. Trapezoideum
Lig. Conoideum
Discus articularis
Art. Acromioclavicularis
Capsula articularis
Lig. Acromioclaviculare
Eklem kapsülüne kaynaşmış
Art. Acromioclavicularis
Lig. Coracoclaviculare:
Lig. Trapezoideum
Lig. conoideum
Art. Acromioclavicularis
Lig. Trapezoideum
Linea trapezoidea
Proc. Conoideus
Clavicula’nın acromial ucunu eklemde tutan en önemli yapıdır
Lig. Conoideum
Tuberculum conoideum
Proc. conoideus
Art. Acromioclavicularis
Acromion clavicula aracılığı ile sternuma tutunur.
Calvicula rehberliğinde hareket eder.
Scapula’nın bağları
Lig. Coracoacromiale
Lig. Transversum scapulae superius
Lig. Transversum scapulae inferius
Scapula’nın bağları
Lig. Coracoacromiale
Acromion ve proc. Coracoideus arasında
Omuz eklemini üstten destekler
Scapula’nın bağları
Lig. Transversum scapulae superius
İnc. Scapulayı delik haline dönüştürür
  1. V. Suprascapularis
  2. Suprascapularis
Lig. Transversum scapulae inferius
A.,v.n. suprascapularis
Art. humeri
Caput humeri
Cavitas glenoidalis
Art. spheroidea
Art. humeri
Capsula articularis
Ligg. Glenohumeralia
Lig. Coracohumerale
Lig. Transversum humerale
Art. humeri
Eklem kapsülünde iki veya üç geçit bulunur
Bursa subtendinea musculi subscapularis
Vagina synovialis intertubercularis
Bursa subtendinea musculi infraspinati
Art. humeri
Ligg. Glenohumeralia
Üst, orta, alt
Eklem kapsülünün kalınlaşmasından oluşur
Lig. Coracohumerale
Lig. Transversum humerale
Art. humeri
Art. humeri
Omuz eklemi ile ilgili bursalar
Art. humeri
Art. humeri
Art. humeri
Art. humeri
Art. humeri
Art. humeri
Art. cubiti
Art. Humeroulnaris
Art. Humeroradialis
Art. Radioulnaris proksimalis
Art. composita
Art. cubiti
Art. Humeroulnaris
Art. Humeroulnaris
Trochlea humeri ile
İnc. Trochlearis
Ginglymus
Art. Humeroradialis
Capitulum humeri ile
Fovea articularis
Art. Spheroidea
Art. Cubiti
Art. Radioulnaris proksimalis
Art. Radioulnaris proksimalis
Ulna inc. Radialis
Radius circumferentia articularis
Art. trochoidea
Art. cubiti
Capsula articularis
Lig. Collaterale ulnare
Lig. Collaterale radiale
Lig .anulare radii
Lig. Quadratum
Membrana interossea antebrachi
Chorda obliqua
Art. cubiti
Capsula articularis
Lig. Collaterale radiale
Lig. Collaterale ulnare
Ön, orta, arka
Art. cubiti
Lig. Anulare radii
Lig. Quadratum
Chorda obliqua
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. cubiti
Art. Radioulnaris distalis
Radius inc. Ulnaris
Ulna circumferentia articularis
Art. Trochoidea
Capsula articularis
Discus articularis
Art. radiocarpalis
Art. radiocarpalis
Capsula articularis
Lig. Radiocarpale palmare
Lig. Ulnocarpale palmare
Lig. Carpi radiatum
Lig. Collaterale carpi ulnare
Lig. Collaterale carpi radiale
Art. radiocarpalis
Lig. Radiocarpale dorsale
Lig. Collaterale carpi ulnare
Lig. Collaterale carpi radiale
Art. intercarpales
Art. Plana grubu
Karpal kemikler arasında olan eklemler
Art. intercarpales
Ligg. İntercarpalia dorsalia
Ligg. İntercapalia palmaria
Ligg. İntercarpalia interossea
Pisiforme eklem kapsülü ile triquetruma ve iki bağ ile hamatum ve 5. metakarpal kemiğe bağlanır
Art. Mediocarpales
Proksimal sıra (scaphoideum, lunatum, triquetrum) ile
Distal sıra (trapezium, trapezoideum, capitatum,hamatum) arasında
Ligg. İntercarpalia dorsalia
Ligg. İntercapalia palmaria
Art. carpometacarpales
Art. Carpometacarpalis pollicis
Art. sellaris
Art. Carpometacarpalis II, III, IV, V
Art. plana
Art. Carpometacarpalis pollicis
  1. Metacarpal kemik ile
Trapezium arasında
Art. Sellaris grubu
Art. carpometacarpales
Art. metacarpophalangealis
Art. metacarpophalangealis
Art. interphalangealis

Bir Cevap Yazın