Kalp Uyarı – İleti Sistemi Fizyolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

KALBİN ÖZEL UYARI – İLETİ SİSTEMİ
Kalbin fizyolojik anatomisi
Kalp hücreleri 3 tiptedir
Miyokard
     Kasılabilen Atrium-ventrikül hücreleri
Endokard
  Kalbin iç yüzeyi
Uyarılabilen hücreler
  İleti için özelleşmiş hücreler
Otoritmisite
Kalp spontan  ritmik uyarı doğuran ve bunları hızla bütün kalbe ileterek miyokardın kontraksiyonuna sebep olan özel bir ileti sistemine sahiptir.
 Denerve bir kalbin çalışması mümkündür…
Özel ileti sistemi
Özel ileti sistemi atriyumların ventriküllerden önce depolarize olarak 0.15 – 0.20 sn önce kasılmasını sağlar,
Böylece ventriküllerin kanı akciğerlere ve periferik dolaşıma pompalamadan önce daha iyi dolması sağlanır.
Kalpteki AP’nin kaynağı ?
Sinoatriyal düğüm hücreleri ritmik uyarılar verir:
Pace-maker potansiyel (ritmik-spontan-hız belirleyici pot.)
Dinlenim; -55/-60mV
Kalbin ileti sisteminde ve kasılabilir birimlerdeki transmembran aksiyon potansiyelleri
S.A. Düğüm
  • Sağ atriyumun arka-üst duvarında, atriyum kasına gömülü özelleşmiş kas liflerinden oluşur.
  • Kalbin hız belirleyici uyarı odağıdır (Pacemaker, kalbin doğal pili)
  • Pacemaker potansiyeller (AP) doğurur (self-eksitasyon)
  • İmpuls sayısı istirahatte 60-80/dk kadardır (sinüs ritmi)
S.A düğümde otoritmisitenin mekanizması nedir?
Ventrikül kasında olduğu gibi burada da aksiyon potansiyelinin voltaj değişimlerinde rol oynayan 3 farklı iyon kanalı vardır:
  (1) Na+ kanalları
  (2) Ca+ – Na+ kanalları
  (3) K+ kanalları.
S.A düğümde otoritmisitenin mekanizması ?
S.A düğüm liflerinde istirahat membran potansiyeli -55,-60 mV, Ventrikül kas lifinde istirahat membran potansiyeli
  (-85, -90 mV) daha negatiftir.
Sinüs düğümü hücre membranlarının sürekli Na+ sızdırması S.A.  düğümün daha az elektronegativitede olmasını sağlar.
Pacemaker potansiyeller AP’nin sebebidir
-55,-60 mV düzeyinde hızlı Na+ kanalları tıkanarak inaktive olurlar (-60 mV dan daha negatif değerde açılırlar)
S.A . Düğümde AP
Na+ iyonlarının sızması iki önemli etkiyi doğurur:
  1. Lif içi negativitesinin çoğunu nötralize eder,
  2. İstirahat membran potansiyelinin yükselerek -40 mV olan eşik voltaja erişmesine neden olur (prepotansiyel).
Bu noktada yükselen voltaj Ca-Na kanallarının açılmasıyla Ca girişi aksiyon aksiyon potansiyelini doğurur.
S.A . Düğümde AP
Aksiyon potansiyelinin bitiminde çok sayıda K+ kanalı açılır, K+ dışarı çıkar ve istirahat membran potansiyelini -55 mV’a indirir.
Daha sonra K+ kanalları kapanmaya başlar ve tekrar Na+ sızması nedeniyle -40 mV düzeyinde  re-eksitasyonla yeni bir siklus başlar.
Bu olay spontan olarak dakikada ortalama 70 kez tekrar eder.
Pacemaker ve aksiyon potansiyelleri
Miyokard aksiyon potansiyeli fazları
Faz 0 (depolarizasyon): Hücreye sodyum girer ve hücre içi negatifliği hızla azalır, +20mV’a kadar ulaşır
Faz I (erken yavaş repolarizasyon): Sodyum kanallarının kapanmasıyla potansiyel 0’a kadar düşer. K dışarı çıkar.
Faz II (yavaş repolarizasyon): Hücre içine kalsiyum girişi buna karşın dışarıya bir miktar potasyum çıkışı.
Faz III (hızlı geç repolarizasyon): Dışarı bol miktarda potasyum çıkışı sonucudur
Faz IV (istirahat dönemi): Na-K pompası ile hücre içi-dışı arası iyon konsantrasyonu düzenlenir
AP:Aksiyon potansiyeli
F: kuvvet
ARP:Mutlak refrakter periyot
RRP:Relatif refrakter periyot
İnternodal ve interatriyal yollar
SA düğüm lifleri kendilerini çevreleyen atriyum kas lifleri ile kaynaşır ve SA düğümden doğan aksiyon potansiyelleri bu liflere geçerler.
Üç alt birimi vardır ; ön, orta ve arka internodal yollar ; uyarı S.A düğümden A.V düğüme iletilir.
İleti hızı 1m/sn’dir.
Atriyoventriküler (A.V)Düğüm
Sağ atriyumun arka septum duvarında triküspit kapağın arkasında yerleşimli
Uyarı S.A. düğümden internodal yolu geçerek 0.03 sn.de A.V düğüme ulaşır.
Uyarı burada olarak 0.10-0.13 sn kadar geciktirilerek ventriküllere aktarılır.
AV düğümde iletinin gecikmesinin fonksiyonel önemi nedir? 
Gecikme sayesinde uyarı atriyumlardan ventriküllere çok hızlı geçemez.
Atriyumlar ayrı ventriküller ayrı kasılırlar,
Böylece ventrikül kasılmadan önce, atriyumların içindeki kanı ventriküllere tam olarak  boşaltması sağlanır.
AV düğümün önemli özellikleri
1.Uyarıyı atriyumlardan ventriküllere tek yönde iletir, (Re-entry görülmez)
2.Atriyumlardan gelen uyarıları ventriküllere sınırlı bir frekansla (max.200/dk.) iletir, sınırlayıcıdır.
3.S.A düğüm hasarlanır veya devre dışı kalırsa hakimiyet A.V düğüme geçer (bradikardi). Frekansı 40-60/dk.
  *AV düğümün doğurduğu uyaranlar atriyumlara ve   ventriküllere aynı zamanda dağılır, atriyum ve   ventriküller aynı anda kasılırlar, (nodal ritm)
His demeti (A.V.demet) ve Purkinje sistemi
A.V. düğümün ventriküler parçasına “His Demeti” denir,
Sağ kol sağ ventrikülde,
sol kol sol ventrikülde aşağıya doğru endokardın altında ilerler.
Purkinje liflerinde hızlı iletinin iki nedeni vardır
1.Bu liflerin normal ventrikül kas liflerinden de geniş olmaları,
2.Purkinje liflerini oluşturan hücreler arasında interkale disklerde çok sayıda gap junction bulunması.
Purkinje sisteminin özellikleri
İntrinsik ritmi  15-40/dk.
Uyarı A.V düğümden ventriküllere geçerken herhangi bir blok (A.V blok) olur ise (örn: yoğun bir vagal uyarı ile ach’nin etkileri) purkinje sisteminden 5-30 sn içinde yeni bir pacemaker ortaya çıkar.
Bradikardik bir ritm ile ventriküller uyarılır.
Adam-Stokes sendromu
  A.V blok sonrası gecikmeden dolayı beyin bir süre   kansız kalır ve hasta bayılır.
Bu period uzarsa ölüm görülür.
Atriyumlar ve ventriküller ayrı ayrı frekanslarda ve birbirlerinden bağımsız olarak çalışmaya başlamıştır;
  (idio-ventriküler ritm).
Kalp dokusunda ileti hızları
  Doku  İleti Hızı (m/sn)
SA düğüm  0.05
İnternodal-interatrial yollar  1
AV düğüm  0.05
His huzmesi  1
Purkinje sistemi  4
Ventrikül kası  1 
İleti süreleri
Uyarının AV düğümden his demetine girdiği (0.16 . Sn sonrası) andan purkinje liflerinin uçlarına ulaştığı zaman sadece 0.03 sn’dir.
Uyarının endokardiyal yüzeyden purkinje lifleriyle epikardiyal yüzeye yayılması için ek olarak 0.03 sn gerekir. (=ventrikül dep. süresi 0.06 sn)
  Sonuçta impulsun S.A düğümden doğuşundan kalpteki son noktanın depolarizasyonuna kadar geçen süre (QRS dalgasının bitimi) 0.21-0.22 sn kadardır.
İLETİ SÜRELERİNİN ÖNEMİ
Kalbin vücut yüzeyinden deride yayılan elektriksel potansiyellerinin kaydedildiği Elektrokardiyografinin (EKG) iyi anlaşılabilmesi için bu sürelerin bilinmesi önemlidir
Lütfen sigara içmeyerek kalbinizi ve akciğerinizi koruyunuz…

Bir Cevap Yazın