Vasküler Böbrek Hastalıkları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Vasküler Böbrek Hastalıkları

 

Vasküler böbrek hastalıkları

Böbrek infarktüsü

Ateroemboli (kolesterol embolizasyonu)

Antifosfolipid antikor sendromu

TTP-HÜS

HTN nefroskleroz

Orak hücre nefropatisi

Skleroderma böbrek tutulumu…

Böbrek infarktüsü
Etiyoloji

Atrial fibrilasyon – sol atriumdan emboli

AMİ – sol ventrikülden emboli

Aorttan tromboembolizm /disseksiyon

Renal arterde trombüs oluşumu

Böbrek infarktüsü
Klinik

Akut başlar

Bulantı, kusma

Böğür ağrısı

Yaygın karın ağrısı, hassasiyet

Ateş olabilir

Oligüri-seyrek

HTN

Böbrek infarktüsü
LAB

Lökositoz

Kreatininde artış

Hematüri %30-50

Proteinüri

LDH da artış ***

Böbrek infarktüsü
Tanı

Klinik+LAB

EKG

Kontrastsiz spiral BT- *

taş yoksa kontrastlı

Böbrek sintigrafisi **

US ??

Böbrek infarktüsü
Ayırıcı Tanı

Renal kolik

Akut pyelonefrit

Mezenter iskemi

  1. Kolesistit
  2. Pankreatit

Böbrek infarktüsü
Tedavi

Antihipertansif tedavi

Antikoagulasyon

Endovasküler tedavi (+stent)

Trombolizis

Trombektomi

Cerrahi

Ateroembolik böbrek hastalığı

Aorta veya büyük damarların arteriografi, anjioplasti veya cerrahide manipülasyonu ile

Aterosklerotik plaklardan kolesterol kristallerinin kopması ve distaldeki arter/arteriyolleri tıkaması

Spontan, antikoagulan/trombolitik tedavi ile de

İnsidans %1.5-2, genellikle ileri yaşta

Ateroembolik böbrek hastalığı Klinik

Mavi başparmak sendromu, livedo retikülaris, Gİ semptomlar

Böbrekte inkomplet oklüzyon, yabancı cisim reaksiyonu, intimal proliferasyon, dev hücre oluşumu, lümende daralma

İşlemden 3-8 hafta sonra BF da ilerleyici bozulma

Ateroembolik böbrek hastalığı Klinik

Akut – işlemden 1-2 hafta sonra

Subakut – haftalar sonra

Kronik (iskemik nefropatiye benzer)

Ateroembolik böbrek hastalığı
LAB

TİT:

Genellikle belirgin bir özellik yok

Kronik formda nadiren nefrotik proteinüri

Akut formda az sayıda hastada aktif idrar sedimenti

Eozinofili/üri

Hipokomplamentemi

Ateroembolik böbrek hastalığı
TANI

Aort manipülasyonundan kısa süre sonra gelişen ABY

Böbrek-dışı belirtiler

Siyanoz, parmaklarda gangrenöz lezyonlar(nabız açık), livedo retikülaris

Karın ağrısı

Retinal plaklar

Eozinofili, eozinofilüri, hipokomplemantemi,

BY

Böbrek biyopsisi

Ateroembolik böbrek hastalığı
Göz bulguları

Ateroembolik böbrek hastalığı
Böbrek biyopsisi

Ateroembolik böbrek hastalığı
Ayırıcı Tanı

ATN

Akut interstisyel nefrit

Sistemik vaskülit

Ateroembolik böbrek hastalığı
Tedavi

Özgün tedavi yok

Aspirin,

statinler,

KB kontrolu,

sigara içilmemesi,

diabetik hastalarda KŞ kontrolu

Prognoz kötü

Antifosfolipid sendromu ve böbrek

Fosfolipidlere veya plazmadaki anyonik fosfoliplere bağlı proteinlere karşı gelişen antikorlar aracılığı ile ortaya çıkıyor

Venöz ve arteriyel tromboz

Tekrarlayan fötal kayıplar

Trombositopeni

Primer veya sekonder

Yalancı VDRL ab, lupus antikoagulan, antikardiyalipin ab, B2-glikoprotein-1 ab

Glomerül kapillerlerinden ana renal arter ve venine kadar tutabilir (trombüs oluşumu)

TTP-HUS

Multiorgan tutulumu

Mikroanjiyopatik hemolitik anemi *

Trombositopeni *

Nörolojik bulgular baskın, ABY yok/hafif ise TTP

ABY baskın, nörolojik bulgular yok/hafif ise HUS

Ateş

Bir Cevap Yazın