Vücut Sıvıları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek için : İndir–Açılan sayfadan indirebilirsiniz–

Önizleme ;

 

 • Meduller interstisyel osmotik gradyan
 • Zıt akım çoğaltma mekanizması
 • Zıt akım değişimi
 • Konsantre idrar çıkarılması
 • Tubuler sıvı nerede en hipertoniktir?
 1. Bowman kapsülü
 2. Distal tubul
 3. Proksimal tubul
 4. Henle kulpu çıkan kolu
 5. Kollektör tubuller
 • Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun supraoptik nükleusunda sentez edilir?
 1. ADH
 2. Oksitosin
 3. ACTH
 4. TSH
 5. LH
 • MİKSİYON
 • Üriner inkontinans
 • Şarkıcı Fergie, tüm karizmasını pantolonuyla çizdirdi.
    (18 Haziran 2009)
 • VÜCUT SIVILARI
 • Vücut sıvı bölmeleri
 • İndikatör dilüsyon yöntemi
                  A – E       150 g – 10 g
Hacim =               =                       =14,000 mL
                      C         0.01 mg/mL
A = verilen miktar
E = metabolize olan veya atılan miktar
C = maddenin alınan örnekteki yoğunluğu
 • Ölçmede kullanılan maddeler
Vücut sıvı bölmesi              Madde
Total vücut suyu                 Trityumlu su
ECF                                     İnülin, mannitol
Plazma                                 I- albumin, T-1824
 • ICF = Total vücut suyu – ECF
 • İnterstisyel sıvı = ECF – Plazma hacmi
 • Total kan hacmi = Plazma hacmi x (100/100-Hct)
 • Eritrosit hacmi = Total kan hacmi – plazma hacmi
 • Vücut suyu
 • Membran glikoza geçirgen
          A                                   B
            V= x                                           V= x
            360 g/L                                      180 g/L
           
 • Membran glikoza geçirgen değil
           A                                B
            
             360 g/L                                      180 g/L
            
 • Osmoz
 • Suyun konsantrasyon farkından doğan net hareketi.
  – Membran suya geçirgen, suda erimiş
             maddelere  geçirgen değil..
  – Çözeltiler farklı konsantrasyonlarda.
 • Osmotik basınç
 • Suyun osmotik geçişini durdurmak için gerekli olan basınç.
 • Osmol
 • Disosiye olmayan moleküllerin bir mol gramı.
           – 180 g glikoz   1 Osmol
 • Disosiye oluyorsa;
             – 58.8 g NaCl    2 Osmol
 • Osmolarite – Osmolalite
 • 1 osmol madde 1 L suda erimişse
                      Osmolarite
 • 1 osmol madde 1 Kg suda erimişse
                      Osmolalite
Vücut sıvılarının osmolaritesi 280-300 mOsm/L
 • İzotonik – Hipertonik – Hipotonik
 • Plazma ile aynı osmolariteye sahip çözeltiler – İzotonik %0.9 NaCl – SF
 • Plazmadan daha büyük osmolariteye sahip çözeltiler – Hipertonik %1 NaCl
 • Plazmadan daha düşük osmolariteye sahip çözeltiler – Hipotonik %0.45 NaCl
 • Hipotonik
                                              deplazmoliz
    Hemoliz %0.5 NaCl çözeltisinde başlar, %0.35 NaCl’de tam hemoliz görülür.
 • Hipertonik
                                               plazmoliz
 • İzosmotik – İzotonik
 • 0.3 M üre çözeltisi plazma ile izosmotik, ama izotonik değil.
         – Tonisite – hacim
 • Elektrolitler
           
 • ECF’a 2 L su ilavesi
                         Total vücut osmolü        12,180 mOsm
Son osmolarite   =                                  =
                             Yeni total vücut suyu          44 L
                           =  277 mOsm/L
                                ICF osmolü             8,120 mOsm
Son ICF hacmi  =                               =
                               Yeni osmolarite         277 mOsm/L
                           =   29.3 L
Son ECF hacmi  =  Yeni vücut suyu – Son ICF hacmi
                           =  44 L – 29.3 L =  14.7 L
 • ECF’a 290 mMol NaCl ilavesi
                              290 X 2 = 580 mOsm
                          Yeni total vücut osmolü       12,180 + 580
Son osmolarite  =                                          =
                              Total vücut suyu                  42 L
                           = 304 mOsm/L
                               ICF osmolü              8,120 mOsm
Son ICF hacmi  =                               =
                              Yeni osmolarite         304 mOsm/L
                           = 26.7 L
Son ECF hacmi  = Yeni vücut suyu – Son ICF hacmi
                           = 42 L – 26.7 L = 15.3 L
 • ECF’a 2 L SF (osmolarite 290 mOsm/L) ilavesi
 • Son osmolarite = 290 mOsm/L (Değişmez)
 • Son ECF hacmi = Başlangıç ECF hacmi + 2 L SF
                               = 14 L + 2 L = 16 L
 • Son ICF hacmi = 28 L (Değişmez)
 • 60 Kg ağırlığındaki bir kişinin %60’ı su kabul edilirse, intrasellüler sıvı volümü kaç litredir?
 1. 36
 2. 24
 3. 16
 4. 12
 5. 6
 • Plazmada en fazla bulunan elektrolit hangisidir?
 1. Cl-
 2. K+
 3. Ca++
 4. Na+
 5. Mg++
 • Hematokriti %40, plazma hacmi 3500 mL olan bir insanın kan hacmi ne kadardır?
 1. 5833
 2. 4970
 3. 6412
 4. 6625
 5. 7200

Bir Cevap Yazın