Yabancı Cisim Aspirasyonları

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

Yabancı Cisim Aspirasyonları

Olguların Genel Özellikleri

1997-2005 yılları arasında toplam 34 hastaya yabancı cisim kuşkusu ile bronkoskopi yapıldı.

Olguların yaş ortalaması 3.4 yaş (4ay-14 yaş)

Olguların 22’ si erkek 12’ si kız idi

Bronkoskopi yapılan 34 hastanın 21 inden yabancı cisim çıkartıldı distalde yerleşen yabancı cisim için bir olgu başka bir merkeze gönderildi

Olguların Başvuru Süreleri

İlk 3 saatte toplam 10 hasta başvurdu ve bu olguların 9’ unda yabancı cisim saptandı

3-24 saat arasında 11 hasta başvurdu ve 7’ sinde yabancı cisim saptanmıştır

İlk 24 saatten sonra 13 hasta başvurdu ve 6’ sında yabancı cisim saptandı

Radyolojik Bulgular

Akciğer grafilerinde hiçbir özellijk olmayan 10 hastanın 4’ ünde yabancı cisim saptanmıştır

İnfiltrasyon izlenen 8 hastanın 4’ ünde yabancı cisim saptanmıştır

Havalanma artışı saptanan 13 olgunun 11’ inde yabancı cisim saptanmıştır

3olguda radyoopak yabancı cisim direkt grafide görülmüştür

Olguların Öyküleri

Olguların 27’ sinde yabancı cisim aspirasyonu öyküsü alınmış toplam 21 olguda yabancı cisim saptanmıştır

7 olguya tekrarlayan veya tedaviye dirençli akciğer enfeksiyonu nedeniyle bronkoskopi yapılmıştır ancak yalnız bir olguda yabancı cisim saptanmıştır

Fizik İnceleme Bulguları

Solunum seslerinde tek taraflı azalma

Krepitan raller

Akciğer seslerinde kabalaşma

Wheezing sık bulunan fizik inceleme bulgularıydı

Bulguları doğal olan 5 olgunun 2’ sinde yabancı cisim saptandı

Aspire edilen yabancı cisimler

15 olguda kuruyemiş

4 olguda pişmiş yemek artıkları ve elma

3 olguda iğne, flakon kapağı gibi opak maddeler aspire edilmişti

 

 

Bir Cevap Yazın