Yaşlanma Fizyolojisi – Endokrin Sistem

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

Endokrin Sistem

Açlık ve tokluk kan şekerleri ­ ® Glukoz intolaransı

Tiroid bez problemleri ­, Atipik semptomlar sıktır

Menopoz : estrojen ¯ , andropoz : testosterone ¯

Erkekde yaşlanma ile estrogen/testosteron oranı ­

LH ­ , FSH ­

Adrenal androjen DHEAS ¯

Kortizol düzeyleri ­, ACTH ­, melatonin ¯

Vitamin D metabolizması değş ® D vit ¯ ve PTH ­

Büyüme Hormonu ve IGF-I düzeyleri ¯

Vücut kompozisyon değişiklikleri: Kas ve kemik¯Yağ ­

Kas-iskelet Sistemi Değişiklikleri

Dejeneratif eklem hastalıkları

Osteoporoz

İmmün Sistem “İmmun Yaşlanma”

Enseksiyon, neoplazi ve otoimmmün hastalıklara yatkınlık ­

İmmün Sistem “İmmün Yaşlanma”

Sinir Sistemi:

Otonom sinir sistemi: Ortostatik hipotansiyon, ¯ termoregulasyon

¯  kognitif işlevler

Yaşla ilgili nöron kaybı?

Sinaptik bağlantılarda azalma

70 yaş üstünde konuşma dili akıcılıgı ¯

Kapsamlı bilgileri uzun süre hafızada tutabilme 40 yaşından itibaren ¯

riskler: düşük eğitim seviyesi ve düşük sosyoekonomik statü

Sunulan bilgiyi algılama ve yorumlama ¯

Orta yaşlardan itibaren korti organında dejenerasyon ® Nörojenik presbiakuzi (risk: düşük sosyoekonomik statü)

Görme

Görme keskinliği ¯ (katarakt, makuler dejenerasyon)

Karanlık adaptasyonu ¯

Periferik görüş alanı ¯ (glokom)

kontrast sensitivitesi ¯

Akomodasyon ¯

Özel Duyular

İşitme ve Vestibüler Sistem:

Presbiakuzi:Yüksek frekanslarda işitme kaybı

Vestibüler disfonksiyon

Koku alma

Oral/Dental

Tat alma ¯

Yaşlanma ve Atipik Hastalık Prezentasyonları

Delirium ile prezentasyon – bilinç değişiklikleri

Düşmeler – İmmobilite

İdrar inkontinansı

Yemeden içmeden kesilme – Düşkünlük Sendromu

(Failure to Thrive)

Enfeksiyonlar: Ateş yanıtı ¯

Hipotansiyon-sepsis ile prezentasyon

Ağrısız MI

Ağrısız Akut Karın

Dispne İfade Edilmeden Hipoksi

Ağrıyı bildirme ve algılamada değişiklikler

Apatik hipertiroidi

Yaşlı –özellikle düşkün- hastada fonksiyonel statüde ya da genel durumda olağan dışı her değişiklik

aksi ispat edilene kadar

ilaç etkisi ya da hastalık belirtisi olarak irdelenmelidir.

Atipik Hastalık Başvurusu İle İlişkili Faktörler

İleri yaş

Görme kaybı

Kognitif kayıplar/Duygu durum sorunları

Ekstremite zayıflığı

Yürüme ve denge sorunları

Malnütrüsyon

Sedatif ilaç kullanımı

Çok sayıda kronik hastalık

Psikososyal alanda yaşlanma ile ilgili 5 önyargılı inanış:

Bunama

Mutsuzluk

Verimsizlik

Yardıma muhtaç olma

Yalnızlık

Başarılı yaşlanma……

Daha iyi yaşlanmak
mümkün mü?

Yaşlanma, Sağlık Riskleri ve
Özürlü Duruma Gelme

1741 Pensilvanya Üniversitesi mezunu üzerinde yapılmış longitudinal bir çalışmada:

1962 yılında (ort yaş= 43) sağlık risk faktörleri (VKİ, sigara ve egzersiz) değerlendirilerek bireyler yüksek, orta ve düşük riskli olarak sınıflandırılıyor.

1986 yılında özürlülük statüsü değerlendiriliyor :  Yüksek riskli grupta düşük riskli guba oranla özür durumu 100% daha yüksek bulunuyor. (1.02 vs, 0.49; P<0.001)

Risk faktörlerinin olmaması özürlülüğü 7 yıl ertelemiş.

Yaşlanma = Kronik egzersiz yokluğu sendromu?
Yaşlıların sadece %29’u düzenli egzersiz bildirmiş. (ABD)

Egzersizin faydaları

¯ Santral obesite

­ kas kitlesi ve kas gücü

Kemik kitlesi ­

Başlangıcta kan basıncı yüksek olanlarda kan basıncı ¯

Aerobik kapasitede ­

İnsulin sensitivitesi ­

Kendini iyi hissetme  ­

Hedef yaşama yıllar katmak değil,  yıllara yaşam katmak.

Gerontological Society of America

Teşekkürler

Bir Cevap Yazın