Yaşlanma Fizyolojisi

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

YAŞLANMA FİZYOLOJİSİ

İÇERİK

Tanımlar ve Demografi

Yaşlanma teorileri

Normal ve patolojik yaşlanmanın tanınması

Yaşlanmanın getirdiği fizyolojik değişikliklerin yaşlı insanın stres cevabına etkisi

Başarılı yaşlanma

Yıllara Göre Yaşam Beklentisi – Türkiye

GERİATRİ
G
ERONTOLO

BASİT GÜNLÜK YAŞAM FAALİYETLERİ
(ACTIVITIES OF DAILIY LIVING – ADL)

KARMAŞIK GÜNLÜK YAŞAM FAALİYETLERİ
(INDEPENDENT ACTIVITIES OF DAILY LIVING
-IADL)

GERİATRİ

Geriatri,

ileri yaşta sağlık ve hastalık

yaşlı bireyler icin kapsamlı sağlık hizmeti

yaşlı kimseye informal bakım verenlerin  sağlık sorunları

ile ilgilenen klinik tıp bilimidir.

GERONTOLOJİ

Bireylerin ve toplumların yaşlanma süreçlerini inceleyen multidisipliner bir bilim dalıdır.

Biyoloji, sosyoloji ve psikoloji temel bilimleri üzerine gelişmiştir,

Demografi, eğitim, hukuk, etik, işletme, ekonomi ve diğer insan bilimlerinin de gerontoloji çalişma alanına önemli katkıları vardır.

Yaşlanma Teorileri

Oksidasyona bağlı hasar: Yüksek aktiviteli serbest radikallerin neden olduğu DNA, protein ve lipid hasarının birikimi

Kromozomal Değişiklikler: Delesyon, mutasyon, translokasyon ve poliploidi gibi hastalık nedeni olan genlerin ekspresyonunda değişiklikler (kanserde olduğu gibi)

İmmünolojik: Zamanla özellikle T hücre fonksiyonlarında ortaya çıkan kayıplar yaşlı bireyde sık karşılaşılan kanser ve enfeksiyonlara neden olur.

Nöroendokrin

Genetik

Sağlıklı yaşlılar üzerinde yapılmış en önemli calşmalardan biri:

BLSA (Baltimore Longitidunal Study of Aging)

Kardiovasküler Sistem

Yaşlanma ile istirahat kalp debisi ve EF etkilenmez.

İstirahat kalp hızı minimal etkilenir, Kalp hızı değişkenliği ¯

Yaşlı birey strese daha az taşikardi ile yanıt verir.

Beta adrenerjik uyarıma kalbin verdiği kronotropik yanıt ¯

Egzersiz kapasitesi ¯

Aynı egzersiz yükü ile kalp hızı  artışı ¯

Artan damar sertliği ve elastisitenin azalması ® yaşla SKB­

DKB 50-60 yaş aralığı dönemine kadar ­, >60 yaş  ¯

Sol ventrikül hipertrofisi adaptif bir mekanizmadır ve önlenebilir.

SolVH ®  kalp elastikiyetinin kaybı ®  diastolik disfonksiyon

Kan Basıncı

Solunum Sistemi

Diaframdaki rijidite nedeniyle diaframlar düzleşir.

Expiriumda diaframın yükselmesi azalmıştır ®  rezidüel volüm ­, Vital kapasite ¯,  FEV1 20 yaşından sonra yılda %2 azalır.

Havayolları etrafında elastik rekoil ¯ ®  atelektaziye olan yatkınlık ­

Havayollarının prematür kapanması ve hava hapsi ® Arteriel oksijenizasyon ¯ . (PO2 70’li yaşlarda 75 mmHg’e düşer. PCO2 yaştan etkilenmez.)

Akciğerin temizlenme mekanizmaları ¯

Maximum oksijen yakım kapasitesi

Gastrointestinal Sistem

Dişler ↓

Tükrük bezi fonksiyonları

Motilite değişiklikleri Û, Yağ ve karbohidrat absorb. Û

Pankreas fonksiyonları Û

Gastrik asid sekresyonu ¯ Aklorhidri ­

>50 yaş erkeklerde %20, kadınlarda %10 oranında aklorhidri bildirimiştir.

Kalsiyum abzorbsiyonu ¯

Konstipasyon sıklığı­ (Yetersiz fiziksel aktivite, diyet düzensizlikleri ve ilaçlar çoğu zaman sorumludur)

KC Fonksiyonları: Enzimler Û

Hepatik ilaç klerans mekanizmarı:

Faz I (Oksidasyon, redüksiyon, hidroliz gibi “mixed function oxidase” tarafından yürütülen  reaksiyonlar) ¯

Faz II (Konjugasyon) Û

Safra kesesi: litogenez ­

RENAL SİSTEM

Fonksiyonel nefron sayısı (80 yaşında %30-40) ¯

Renal kan akımı ¯  (20 yaşından sonra her 10 yılda %10 ¯ )

80 yaşında renal kan akımı genç erişkindekinin yarısı kadardır.

30 yaşından 90 yaşına kadar GFR %50 azalmıştır.

Yaşlanma ile kreatinin oluşumu da azalır, kan kreatinini Û

Böbreğn max konsantrasyon ve max dilüsyon kabiliyeti ¯

Homeostazı bozacak her çeşit strese kompensatuar yanıt ¯ (Hiper ve hipokalemiye, dehidratasyon, hiper ve hiponatremiye yatkınlık ­)

Kan renin ve aldosteron seviyeleri ¯, Atrial natriuretik hormon seviyesi ­,  postural uyarı ile renin salgılama yeteneği ¯

İlaç dozlarına dikkat !!!

Kreatinin kleransı

Klerans (ml/dk) =

idrar kr (mg/dL) x idrar hacmi (mL/24 saat) / serum kr (mg/dL) x 1440 dak

Bir Cevap Yazın